Trumpetaregränd 10 X

Planlösning

Alternativ planlösning - entréplan