Sebastian

Magnani

Sebastian Magnani är Marknadschef på Eklund Stockholm New York och har som sådan det övergripande ansvaret för allt som rör marknadsföringen och varumärket Eklund Stockholm New York. Efter en civilekonomexamen från Stockholms Universitet med inriktning mot marknadsföring flyttade Sebastian utomlands och bodde och arbetade under sex års tid i bl.a. Hong Kong, Singapore, Barcelona och Milano.

Läs mer »