big-image

Idet Fjällbyn

Idet Fjällby är en toppmodern anläggning med egen försörjning, och lagring, av kraft från vinden för att kunna vara oberoende av Sveriges kraftnät. För att kunna genomföra detta har vi valt kraft från vind och Tesla för att leverera en park med batterier i en gemensamhetsanläggning. Well Fastigheter är byggherre och driftbolag. 60 fastigheter med 100 bostäder att uppföras på Fågelvägen i Björnriket, i en bostadsrättsförening som beräknas vara klar för tillträde under vintern 2018. Bli en en del av framtidens fjällby idag Egna fastigheter och andelar i fastigheter i fjällbyn finns att köpa redan idag. Fastigheterna kommer att drivas av en bostadsrättsförening genom Well och ni som medlemmar. Arbetet börjar preliminärt under 2017 och fastigheterna kommer att kunna tillträdas löpande under vintern 2018 och framåt.

Sofia Elfsson Da Costa

Mäklare
Sales Associate

Mob: 070-551 32 10

E-post: sofia.elfsson@esny.se

Saida Ahlin

Mäklarassistent
Sales Associate

Mob: 070-965 11 86

E-post: saida@esny.se

Tillbaka