Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit en central del i företagets identitet. Oscar Properties har sedan start sålt fastigheter för cirka 3,5 miljarder kronor, producerat cirka 500 lägenheter och lyckats uppvisa lönsamhet även i kristider. Planen framåt är att fortsätta förse Stockholms fastighetsmarknad med kreativa idéer och konceptuell design.

Wallenstam är ett fastighetsföretag som gör mer än förvaltar hus. I nära samarbete med staden arbetar Wallenstam engagerat för att skapa trygga och trevliga områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka. De har byggt och förvaltat ända sedan 1944 och tar miljöfrågan och det ökade behovet av trygghet i vårt samhälle på största allvar. För dem handlar hållbart boende om att utveckla och arbeta utifrån ansvarsfulla miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. De letar hela tiden nya möjligheter för att bygga, utveckla och arbeta mer hållbart.

Fabeges verksamhet är inriktad på kommersiella fastigheter i stockholmsregionen, med fokus på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt. Fabege ska skapa värde genom förvaltning, förädling och aktivt arbete med fastighetsportföljen, med såväl försäljningar som förvärv. Upparbetade värden ska realiseras vid rätt tidpunkt. Fabege ska vara det mest proaktiva, innovativa och kompetenta fastighetsbolaget inom kommersiella lokaler i Stockholm. Fabege ska genom ständig kompetensutveckling förstå kundens behov och leverera över förväntan.

Tobin Properties vill gå emot schablonbilden av vad nyproduktion är och visa att det går att ingjuta själ i något som är helt nytt. Visionen är att utveckla bostäder som engagerar och berör med en arkitektur och design som särskiljer sig. Alla Tobin Properties bostadsprojekt har sin egen karaktär, men gemensamt är att de alltid strävar efter att skapa miljöer där själva livet får ta plats, och där interiören är till för att ge en nytta utöver den visuella upplevelsen. Tobins projektportfölj omfattar idag totalt omkring 600 lägenheter med 50 000 kvm bostadsarea.

Genova Property Group är ett modernt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Vår ambition och affärsidé är att utveckla unika fastigheter och bostäder i attraktiva lägen. Vi samarbetar genomgående med erkända och etablerade arkitekter och entreprenörer med målet att skapa maximal livskvalitet för våra kunder. Koncernen är indelad i tre affärsområden; bostad, fastigheter och omsorg som erbjuder bostäder, kommersiella lokaler samt vård- och omsorgsboenden. Vårt geografiska fokus har vi i Stockholm och Uppsala.

Medvind grundades 1987 av arkitekter och ingenjörer som Sveriges första specialist att konvertera råvindar till bostäder. Medvinds praktiska erfarenhet från alla byggnadsepoker ledde fram till en spetskompetens att utveckla bostäder av äldre fastigheter. Nya bostäder som konverteras av tidigare råvindar, platta tak, källare, fabriker, affärslokaler samt hela fastigheter och mycket mer. Medvind har en unik organisation i att rita, tillverka och egenfinansiera bostadsprojekt. En Medvind-bostad kännetecknas av kärlek till arkitektur, hantverk och material i högsta kvalité av skönhet, funktion och hållbarhet.

Följ våra fantastiska bostadsprojekt på www.medvind.se

Förändrings- och utvecklingspotentialen i ett objekt lockar Estancia till att kreera idéer, där de ser möjligheter både i fastigheten, omgivningen och för de som ska bo eller arbeta i de fastigheter de äger. Estancia är aktiva i ett antal kommersiella bolag där de äger både fastigheten och verksamheten som förvaltar dem, både när det gäller administration och underhåll. De förädlat hotellfastigheter samt utvecklat och skapat logistik i produktionsfastigheter inom industri och handel. De samarbetar med framstående arkitekter och byggföretag.

Titania är ett av de snabbast växande byggföretagen i Stockholm som genomför totalrenoveringar av fastigheter samt ombyggnationer av råvindar och lokalytor till bostadslägenheter i egen regi. De äger dessutom egna fastigheter med företaget kommer under år 2013/2014 även börja med nyproduktion av fastigheter. Deras mål är att Du som beställare bara skall behöva anlita en enda byggentreprenör för att genomföra alla Dina projekt. Deras kunder utgörs av privatpersoner, bostadsrättsföreningar samt små och stora, privata och allmännyttiga fastighetsägare.